EGM 2022

Extraordinary General Meeting dated 13 February 2022.
Auditing Committee (KR) in accordance with paragraph 18 of the Club Rules held Extraordinary General Meeting (EGM) of the founder, life and ordinary members Sunday afternoon at 13.00 pm.. EGM was poorly attended, only 30 life members and 12 social members attended. Auditing Committee has presented detailed report on mismanagement, club rules breaches, legal breaches and financial irregularities committed by Committee. Auditing Committee made its recommendations to the members of the club to dismiss chairman and the committee and to elect new. Poorly attended EGM by majority voted against Auditing Committee recommendations leaving club exposed to further mismanagement and consequences until the next Annual General Meeting. Those who voted against recommendations of the Auditing Committee must bear full responsibility to the remaining life members, to the whole Polish community and parishioners.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nadzwyczajne Walne Zebranie 13-2-2022

Komisja Rewizyjna (KR) zwołała Nadzwyczajne Walne Zebranie (NWZ) członków zalozycieli, fundatorow oraz zwyklych członków, w sprawie pracy i działalnosci obecnego Zarządu Domu Polskiego w Bury, ktore odbylo się w niedziele o godzinie 13.00.
Na zebranie przybyło bardzo mało członków: 30 dozywotnich oraz 12 zwyklych.
KR przedstawiła szczegółowe sprawozdanie do omowienia i zarekomendowała usunięcie obecnego zarządu wraz z prezesem na czele za niewłasciwe prowadzenia, nadużycia Statutowe, prawne i finansowe, oraz wybranie nowego zarządu. Większością głosów rekomendacje odrzucono.
Z tego powodu klub jest mocno narażony na dalsze nadużycia prawne i finansowe, naraża klub na konsekwekcje. Te co zagłosowali przeciwko rekomendacjom KR są w pełni odpowiedzialni wobec wszystkich członków udziałowców, zwykłych członków i parafian w Bury.